Publikationer. Artiklar

Titel: .eu-ADR August 2007: Beweispflicht bei fremden Marken und Territorialitätsprinzip

Publicerad i: MMR 10/2007, p. VIII - IX

Författare: Jan Gerd Mietzel, Patricia Prates Bendlin

[Hela texten >>]

Återgå till föregående sida